ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก

 

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมือง
  ทม.สามควายเผือก ส.ถ.5.8 เขต 1
  ทม.สามควายเผือก ส.ถ. 5.8 เขต2
  ทม.สามควายเผือก ส.ถ. 5.8 .เขต3

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก อย่างไม่เป็นทางการ

แบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก อย่างไม่เป็นทางการแบบรายงานผล ทม.สามควายเผือก
แบบรายงานผล สถ.ทม.สามควายเผือก

ประชาสัมพันธ์กำชับและเน้นย้ำผู้ประกอบการร้านค้าที่มีการจำหน่ายสุราทุกชนิด

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอประชาสัมพันธ์กำชับและเน้นย้ำผู้ประกอบการร้านค้าที่มีการจำหน่ายสุราทุกชนิดและประชาชนในเขตพื้นที่การเลือกตั้งของตำบลสามควายเผือก เรื่องพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 123 กำหนดว่า
#ผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18:00 น. ของวันเลือกตั้ง #ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท #หรือทั้งจำทั้งปรับ

24 มีนาคมของทุกปี เป็นวันวัณโรคสากล (World TB Day)

24 มีนาคมของทุกปี เป็นวันวัณโรคสากล (World TB Day) ในปี 2564 ได้รณรงค์ภายใต้แนวคิด “The Clock Is Ticking” (รู้เร็ว รีบรักษา ยุติปัญหาวัณโรค) ตามเป้าหมายแผนปฏิบัติการระดับชาติ นำไปสู่ เมืองไทย ปลอดวัณโรค เพื่อโลกปลอดวัณโรค

วัณโรค ยังเป็นปัญหาที่สำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศ เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย การรักษาวัณโรค ใช้เวลาค่อนข้างนาน ระยะเวลา 6-9 เดือน กรณี วัณโรคดื้อยา การรักษา จะมีระยะเวลาที่นานมากกว่า 1 ปี

วัณโรค เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium Tuberculosis หรือเรียกสั้นๆ ว่า TB เป็นได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย แต่ที่พบบ่อย คือ วัณโรคปอด ติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางอากาศ โดยเชื้อจะออกมากับการไอ จาม ทำให้เชื้อกระจายอยู่ในอากาศ และเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจเอาเชื้อเข้าไป ก่อให้เกิดการติดเชื้อและป่วยได้

หากมีอาการไอติดต่อเกิน 2 สัปดาห์ ไอมีเสมหะปนเลือด หรืออาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ไอแห้ง ๆ ไข้ต่ำ ๆ ตอนบ่ายหรือค่ำ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย ให้รีบพบแพทย์ตรวจหาวัณโรคทันที ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค ได้แก่ กลุ่มผู้อาศัยร่วมบ้าน หรือผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์, ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมต่าง ๆ (เบาหวาน ไต ถุงลมโป่งพอง ฯลฯ), ผู้ต้องขังในเรือนจำ, แรงงานข้ามชาติ, ผู้ติดสารเสพติด และบุคลากรสาธารณสุข ควรตรวจร่างกายโดยการเอกซเรย์ปอดอย่างน้อยปี 1 ละครั้ง ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอาการก็ตาม

การป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นวัณโรค ด้วยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกาย กินอาหารให้ ครบ 5 หมู่ ป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ หรือเมื่ออยู่ใน ชุมชนที่แออัด สำหรับผู้ป่วยวัณโรคให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อวัณโรคสู่ผู้อื่น และต้องกินยาให้ครบถ้วนสม่ำเสมอทุกวันจนครบระยะเวลาตามแพทย์สั่ง

“รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย”หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ที่มา : กรมควบคุมโรค