Author: admin

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก ครั้งแรก

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก ครั้งแรก  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก