Day: พฤษภาคม 6, 2021

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก ครั้งแรก

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก ครั้งแรก  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม