ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ 7 สายบ้านนางขำ สามพ่วงบุญ ถึงสะพานข้ามคลอง ร.1 ข.สัมปทวน หมู่ที่ 1