ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายและใบปลิว โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสภาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายและใบปลิว โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสภาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก