ขอเชิญร่วมเวทีประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกกำหนดจัดเวทีประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจน ร่วมกันทบทวน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สมบูรณ์ โดยมีกำหนดการดังนี้
1) ขอเชิญประชาชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ร่วมประชาคม ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลา SML หมู่ที่ 5 บ้านรางกระโดน
2) ขอเชิญประชาชนหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ร่วมประชาคม ในวันศุกร์ที่  5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก
องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกจึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอปัญหา/ความต้องการเพื่อพัฒนาตำบลสามควายเผือกต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *