ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

พร้อมใจไปเลือกตั้ง รับบัตร 2 ใบ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.