การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

เนื่องด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนสภาพอากาศที่ก่อให้เกิดพายุฤดูร้อน โดยในช่วงวันที่๑ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง รวมถึงฟ้าผ่า หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ตรวจสอบสิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหาย หากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติสามารถแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์สายด่วน ๑๗๘๔ หรือแจ้งผ่านไลน์ ปภ.รับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔ โดยการเพิ่มเพื่อน Line ID @ ๑๗๘๔ DDPM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

เทศบาลเมืองสามควายเผือก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับที่พักอาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงและระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบ