นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 22/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 27163
Page Views 67474
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอัฐชัย ชนาเนตร์
รองปลัด รรท.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นางภัสรา วงศ์ชอบพอ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวชาคริยา อิงสุวรรณวิจิตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเบญจวรรณ สามสาหร่าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพิรุณ สวนตะโก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายประพจน์ เหล็กอิ่ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสนธยา ขอพิมาย
คนงานประจำรถขยะ

นายธนาพงษ์ หวานตลอด
คนงาน

นายแสงอรุณ รัดรอดกิจ
คนงาน