นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 17/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 44562
Page Views 104024
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวธัญญรัตน์ ไตรวิชชานันท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

นางนันทภัค วงศ์สกุล
นักวิชาการศึกษา

นางสาวเปรมทิพย์ ชื่นกลิ่นธูป
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศุภิสานันท์ ทองประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางปรัศญา เจริญผล
ครู

นางสาวเสาวนี ผ่องอำไพ
ครู

นางนัยนา บุญเฉลิมศักดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณัฐกานต์ ผ่องอำไพ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นายวัฒนา สุนทรสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุวรรณา โมกขะรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก