นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 17/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 44547
Page Views 104009
 
กองช่าง

นายประทีป วงศ์สกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกษิดิศ ธรรมบัวชา
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

ว่าง
นายช่างโยธา

นายไพฑูรย์ อ่อนแช่ม
เจ้าพนักงานการประปา

นายกฤษณะ ยินดีสาม
เจ้าพนักงานธุรการ

นายอุดม อินทแสง
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายวิรัช คำนวณผล
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายวิลาศ เณรตาก้อง
พนักงานผลิตน้ำประปา

นางสาวสรารัตน์ พุกยิ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกล้าหาญ กฤษแสงเจริญ
คนงาน

นายชูชาติ ชูแก้ว
คนงาน

นายศรัณย์ สามสาหร่าย
คนงาน

นางสาวขวัญตา ชื่นตะโก
คนงาน

นายชัยพฤกษ์ ยิ้มสะอาด
คนงาน

นายสุบิน กันยะวงหา
คนงาน