นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 17/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 44546
Page Views 104008
 
กองคลัง

นางสาวกาญจนา ทัพชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวธยานี จตุราวิยสัจ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวพรเพ็ญ ลิ้มศรีอรุณ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางสาวจันทิรา เบ็ญจวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาววรางคณา ศรีประเสริฐ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวอัญญ์ชิสา เดชศิริวิชามัย
เจ้าพนักงานธุรการ

นางอังคณา แสงพิรุณ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายสุทธิพร มั่นเสม
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

นายราเชน แสงพิรุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุชานันท์ ท้วมผึ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอัมพร ศูนย์คุ้ม
คนงาน