นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 17/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 44549
Page Views 104011
 
สำนักปลัด

นายอัฐชัย ชนาเนตร์
รองปลัด รรท.หัวหน้าสำนักปลัด

จ.อ.เสรีย์ ใจเอื้อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวหทัยทิพย์ น้อมนำทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

นางสาวจงกลณี แตงเกตุ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอนุชาติ สกุลรัตนกุลชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวจุฑามาศ ผุยเตชะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสิริพิสุทธิ์สโรชา พงศานานุรักษ์ โชติวัชรินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจันทิรา นวลพจน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายสราวุธ ภูสีดิน
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวอริยาณี สีบู่
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเกศรา มั่นเสม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอิสรีย์ ผ่องอำไพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายยุทธนา กิตติพยุงศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวพนิดา อ่วมเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ