นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 17/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 44550
Page Views 104012
 
สมาชิกสภา

นายสมเกียรติ จิตตสินนวา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก

นายชาตรี ยิ้มสะอาด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก

นายเฉลิมพล ธนะวัฒนานนท์
เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก

นายสมพงษ์ สามเกษร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

นายสุทน ทรัพย์ประเทือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

นายวีระ รูปคม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

นายไพโรจน์ ศรียารักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

นายพงศักดิ์ ศรียารักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

นายมณี อยู่จงดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นายณรงค์ ยิ้มสะอาด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

นายบุญสม จงศร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นายโสภา แสนหา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

นายทองเปลว มาสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

นายทิพย์ มาสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

นายองุ่น เหล็กอิ่ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8