นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 16/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 7122
Page Views 11236
 
คณะผู้บริหาร

นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก

นายสมนึก ผ่องอำไพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอภินพ วิภากูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายไตรภพ ศูนย์คุ้ม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเฉลิมพล ธนะวัฒนานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผิอก

นายอัฐชัย ชนาเนตร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล