นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 20/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 35553
Page Views 87515
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน ขพย 166 นครปฐม ( (06 มี.ค. 61 | อ่าน 57 ครั้ง))
ปร.4 ปร.5 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 1 บริเวณเลียบถนนสาย สามควายเผือก-บางพระ ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 63 ครั้ง))
แบบโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 1 บริเวณเลียบถนนสาย สามควายเผือก-บางพระ ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 65 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน (TOR)โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 1 บริเวณเลียบถนนสาย สามควายเผือก-บางพระ ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 68 ครั้ง))
ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 1 บริเวณเลียบถนนสาย สามควายเผือก-บางพระ ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 63 ครั้ง))
แบบโครงการงานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ภายในตำบลสามควายเผือก ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 62 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน(TOR)โครงการงานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ภายในตำบลสามควายเผือก ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 70 ครั้ง))
ปร.4-5โครงการงานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ภายในตำบลสามควายเผือก ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 58 ครั้ง))
ราคากลางโครงการงานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ภายในตำบลสามควายเผือก ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 59 ครั้ง))
แบบ ปร.4 ปร.5 โครงการลงหินคลุกหรือลูกรังสำหรับซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ ในตำบลสามควายเผือก ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 61 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน(TOR) โครงการลงหินคลุกหรือลูกรังสำหรับซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ ในตำบลสามควายเผือก ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 149 ครั้ง))
ราคากลางโครงการลงหินคลุกหรือลูกรังสำหรับซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ ในตำบลสามควายเผือก ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 58 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 53 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 55 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)ซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขนง 56 นครปฐม ( (04 มี.ค. 61 | อ่าน 23 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัดซื้อลูกฟุตบอล เบอร์ 5 จำนวน 46 ลูก สำหรับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (28 ก.พ. 61 | อ่าน 62 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ( (28 ก.พ. 61 | อ่าน 51 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายกรองน้ำ จำนวน 80 ถุง) ( (28 ก.พ. 61 | อ่าน 51 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (28 ก.พ. 61 | อ่าน 922 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 1 รายการ (ลูกฟุตบอล เบอร์ 5 จำนวน 46 ลูก ) ( (28 ก.พ. 61 | อ่าน 56 ครั้ง))