นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 20/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 20731
Page Views 50820
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) จำนวน 2 เครื่อง ( (01 ก.พ. 61 | อ่าน 52 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณเลียบถนนสามควายเผือก-บางพระ (หน้ามินิบิกซี) เชื่อมต่อท่อระบายน้ำของเดิม ( (01 ก.พ. 61 | อ่าน 55 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการจ้างเหมาซ่อมท่อเมนประปาบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน 10 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 6 บ้านรางมะเดื่อ ตำบลสามควายเผือก ( (31 ม.ค. 61 | อ่าน 61 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)งานขุดปรับแต่งเสาไฟฟ้าสาธารณะเอียง บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน 10 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 5,6,7,8 ตำบลสามควายเผือก ( (31 ม.ค. 61 | อ่าน 57 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7442 นครปฐม ( (30 ม.ค. 61 | อ่าน 69 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง ( (30 ม.ค. 61 | อ่าน 61 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7442 นครปฐม ( (30 ม.ค. 61 | อ่าน 46 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้าย(ไวนิล) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น อบต.สามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (19 ม.ค. 61 | อ่าน 59 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น อบต.สามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (19 ม.ค. 61 | อ่าน 101 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 389 นครปฐม ( (19 ม.ค. 61 | อ่าน 56 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 389 นครปฐม ( (18 ม.ค. 61 | อ่าน 106 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก) ของกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง ( (18 ม.ค. 61 | อ่าน 134 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านรางฉิม ( (16 ม.ค. 61 | อ่าน 57 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 4 (บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสามควายเผือก) ( (16 ม.ค. 61 | อ่าน 53 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ( (16 ม.ค. 61 | อ่าน 70 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ( (16 ม.ค. 61 | อ่าน 55 ครั้ง))
ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาข้ามถนนสายสามควายเผือก-บางพระ นฐ.1023 บริเวณหน้าที่ดีนางบุญลือ สายรวมญาติ หมู่ที่ 1 ( (15 ม.ค. 61 | อ่าน 56 ครั้ง))
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 บริเวณข้างที่ดินนายปัญญา เจียวสามเนตร ( (15 ม.ค. 61 | อ่าน 50 ครั้ง))
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์สายหลังกรม 1 หมู่ที่ 5 ตำบลสามควายเผือก ( (15 ม.ค. 61 | อ่าน 52 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน TOR โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บริเวณข้างที่ดินของนายปัญญา เจียวสามเนตร ( (10 ม.ค. 61 | อ่าน 77 ครั้ง))