นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 20/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 35550
Page Views 87512
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาซ่อมแซมโกล์ฟุตบอล สำหรับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (16 มี.ค. 61 | อ่าน 48 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านสามควายเผือก ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ( (16 มี.ค. 61 | อ่าน 45 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จำนวน 1 ผืน ( (16 มี.ค. 61 | อ่าน 39 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านสระน้ำหวาน ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ( (15 มี.ค. 61 | อ่าน 46 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 1 เลขที่ 108-47-0029 (บริเวณที่ดินนางสาวสะท้อน มาสุข) ( (15 มี.ค. 61 | อ่าน 36 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้บานเลื่อนกระจก) จำนวน 2 ตู้ ( (13 มี.ค. 61 | อ่าน 55 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (13 มี.ค. 61 | อ่าน 58 ครั้ง))
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ัำเดิม หมู่ที่ 1 บริเวณเลียบถนนสายสามควายเผือก-บางพระ ตำบลสามควายเผือก ( (13 มี.ค. 61 | อ่าน 55 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ประจำปี 2561 ( (13 มี.ค. 61 | อ่าน 36 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม และหมายเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม ( (12 มี.ค. 61 | อ่าน 112 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำหรือซ่อมแซมถนนภายในตำบลสามควายเผือก ( (09 มี.ค. 61 | อ่าน 61 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล)โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ประจำปี 2561 จำนวน 1 ผืน ( (09 มี.ค. 61 | อ่าน 53 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) จำนวน 10 ตัว ( (09 มี.ค. 61 | อ่าน 53 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการอบรมสร้างจิตสำนึก และให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (08 มี.ค. 61 | อ่าน 68 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จำนวน 1 เครื่อง ( (08 มี.ค. 61 | อ่าน 56 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) จำนวน 10ตัว ( (07 มี.ค. 61 | อ่าน 68 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เลื่อนบานกระจก) จำนวน 2 ตู้ ( (07 มี.ค. 61 | อ่าน 99 ครั้ง))
ประกาศผู้ัชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกหรือลูกรังสำหรับซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ ในตำบลสามควายเผือก ( (06 มี.ค. 61 | อ่าน 64 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ซ่อมและตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขพย 166 นครปฐม สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (06 มี.ค. 61 | อ่าน 84 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องประชาสัมพันธ์ สำหรับสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (06 มี.ค. 61 | อ่าน 604 ครั้ง))