นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 20/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 20732
Page Views 50821
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 1535 นครปฐม จำนวน 1 คัน ( (19 ก.พ. 61 | อ่าน 46 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการชุมชนคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ตำบลสามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (13 ก.พ. 61 | อ่าน 49 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายสน ศูนย์คุ้ม บ้านศาลาแดง ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ( (12 ก.พ. 61 | อ่าน 54 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายสน ศูนย์คุ้ม จำนวน 1 บ่อ ( (12 ก.พ. 61 | อ่าน 52 ครั้ง))
แบบ ปร.4 ปร.5 โครงการวางท่อระบายน้ัำ คสล.หมู่ที่ 7 จากคลองชลประทานถึงสามแยกบ้านนายจุ๊ สามพ่วงบุญ ( (09 ก.พ. 61 | อ่าน 54 ครั้ง))
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 จากคลองชลประทาน ถึงสามแยกบ้านนายจุ๊ สามพวงบุญ ( (09 ก.พ. 61 | อ่าน 57 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน(TOR) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 จากคลองชลประทาน ถึงสามแยกบ้านนายจุ๊ สามพ่วงบุญ ( (09 ก.พ. 61 | อ่าน 115 ครั้ง))
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (09 ก.พ. 61 | อ่าน 53 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จำนวน 5 รายการ ( (07 ก.พ. 61 | อ่าน 85 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จำนวน 25 รายการ ( (07 ก.พ. 61 | อ่าน 55 ครั้ง))
แบบ ปร.4 ปร.5 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายวันดีแลนด์ ซอย 1 บ้านนายลำใย คิมโน หมู่ที่ 6 ( (06 ก.พ. 61 | อ่าน 51 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน(TOR) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายวันดีแลนด์ ซอย 1 บ้านลำไย คิมโน หมู่ที่ 6 บ้านรางมะเดื่อ ต.สามควายเผือก ( (06 ก.พ. 61 | อ่าน 62 ครั้ง))
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายวันดีแลนด์ ซอย 1 บ้านลำไย คิมโน หมู่ที่ 6 ( (06 ก.พ. 61 | อ่าน 53 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายวันดีแลนด์ ซอย 1 บ้านนายลำไย คิมโน หมู่ที่ 6 ( (06 ก.พ. 61 | อ่าน 53 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ( (02 ก.พ. 61 | อ่าน 48 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดปรับปรุงแต่งเสาไฟฟ้าสาธารณะเอียง บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน 10 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 5,6,7,8 จำนวน 25 จุด ( (02 ก.พ. 61 | อ่าน 49 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมท่อเมนน้ำประปา หมู่ที่ 6 ( (02 ก.พ. 61 | อ่าน 49 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับงานกิจการประปา ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (02 ก.พ. 61 | อ่าน 200 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับงานไฟฟ้า ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (02 ก.พ. 61 | อ่าน 159 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ( (02 ก.พ. 61 | อ่าน 50 ครั้ง))