นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 20/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 20729
Page Views 50818
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางโครงการลงหินคลุกหรือลูกรังสำหรับซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ ในตำบลสามควายเผือก ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 48 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 44 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 45 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)ซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขนง 56 นครปฐม ( (04 มี.ค. 61 | อ่าน 9 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัดซื้อลูกฟุตบอล เบอร์ 5 จำนวน 46 ลูก สำหรับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (28 ก.พ. 61 | อ่าน 51 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ( (28 ก.พ. 61 | อ่าน 42 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายกรองน้ำ จำนวน 80 ถุง) ( (28 ก.พ. 61 | อ่าน 42 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (28 ก.พ. 61 | อ่าน 207 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 1 รายการ (ลูกฟุตบอล เบอร์ 5 จำนวน 46 ลูก ) ( (28 ก.พ. 61 | อ่าน 46 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการจัดซื้อทรายกรองน้ำเพื่อใช้ในระบบประปาผิวดิน ( (27 ก.พ. 61 | อ่าน 46 ครั้ง))
แบบ ปร.4 ปร. 5 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ่อประปาผิวดิน หมู่ที่ 3 ตำบลสามควายเผือก จำนวน 20 จุด ( (26 ก.พ. 61 | อ่าน 47 ครั้ง))
ราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ่อประปาผิวดิน หมู่ที่ 3 ตำบลสามควายเผือก จำนวน 20 จุด ( (26 ก.พ. 61 | อ่าน 50 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน(TOR) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ่อประปาผิวดิน หมู่ที่ 3 ตำบลสามควายเผือก จำนวน 20 จุด ( (26 ก.พ. 61 | อ่าน 62 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการชุมชนคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ จำนวน 3 รายการ ( (26 ก.พ. 61 | อ่าน 39 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล)โครงการชุมชนคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ จำนวน 1 ผืน ( (26 ก.พ. 61 | อ่าน 47 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ ( (23 ก.พ. 61 | อ่าน 40 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จำนวน 5 รายการ ( (21 ก.พ. 61 | อ่าน 50 ครั้ง))
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 จากคลองชลประทานถึงสามแยกบ้านนายจุ๊ สามพ่วงบุญ ( (20 ก.พ. 61 | อ่าน 44 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณเลียบถนน สามควายเผือก-บางพระ (หน้ามินิบิ๊กซี) เชื่อมต่อท่อระบายน้ำของเดิม ( (20 ก.พ. 61 | อ่าน 47 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ซ่อมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 1535 นครปฐม ( (19 ก.พ. 61 | อ่าน 116 ครั้ง))