นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 20/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 35551
Page Views 87513
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 จำนวน 100 คน ( (27 มี.ค. 61 | อ่าน 42 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 จำนวน 6 รายการ ( (27 มี.ค. 61 | อ่าน 39 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก ( (27 มี.ค. 61 | อ่าน 41 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 ผืน ( (27 มี.ค. 61 | อ่าน 28 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล)เพื่อใช้สำหรับการประชุมประชาคมกับการรับฟังเจตนารมณ์ของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกเป็นเทศบาลเมืองสามควายเผือก ( (27 มี.ค. 61 | อ่าน 28 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ ( (27 มี.ค. 61 | อ่าน 26 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาติดตั้งเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ( (27 มี.ค. 61 | อ่าน 26 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาบริการเต็นท์ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 14 หลัง เป็นเวลา 4 วัน ( (27 มี.ค. 61 | อ่าน 22 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 1 บริเวณเลียบถนนสายสามควายเผือก-บางพระ ( (26 มี.ค. 61 | อ่าน 41 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ( (26 มี.ค. 61 | อ่าน 42 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 6 เลขที่ 108-39-0013 (บริเวณที่ดินนายพร จงศร) จำนวน 1 บ่อ ( (26 มี.ค. 61 | อ่าน 39 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2,500 ชุด ( (26 มี.ค. 61 | อ่าน 49 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "สามควายเผือกคัพ" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ( (23 มี.ค. 61 | อ่าน 169 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านรางมะเดื่อ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ( (23 มี.ค. 61 | อ่าน 47 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาจัดหาเต๊นท์ผ้าใบ จำนวน 10 หลัง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (23 มี.ค. 61 | อ่าน 43 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 500 คน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (23 มี.ค. 61 | อ่าน 152 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 500 คน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (23 มี.ค. 61 | อ่าน 232 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล)เพื่อใช้สำหรับการประชุมประชาคมกับการรับฟังเจตนารมณ์ของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกเป็นเทศบาลเมืองสามควายเผือก ( (23 มี.ค. 61 | อ่าน 206 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล)เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( (23 มี.ค. 61 | อ่าน 304 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านสระน้ำหวาน ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ( (22 มี.ค. 61 | อ่าน 54 ครั้ง))