นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 20/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 35552
Page Views 87514
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กบ 677 นครปฐม ( (05 เม.ย. 61 | อ่าน 56 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขนง 56 ( (05 เม.ย. 61 | อ่าน 25 ครั้ง))
โครงการขยายถนน สายบ้านศาลาแดง หมู่ที่ 2 ตั้งแต่บริเวณสะพานข้างคลอง ร.1 ซ.เจดีย์บูชา ถึงข้างที่ดินของนายมงคล สุทธิอาคาร ( (04 เม.ย. 61 | อ่าน 34 ครั้ง))
โครงการขยายถนน คสล.สายบ้านศาลาแดง หมู่ที่ 2 ตั้งแต่หน้าที่ดินนางเสนอ มาสุข ถึงสามแยกข้างที่ดินนายสำราญ น้อยทิม ( (04 เม.ย. 61 | อ่าน 32 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561) ( (03 เม.ย. 61 | อ่าน 71 ครั้ง))
ปร.4-5 โครงการขยายถนน คสล.สายบ้านศาลาแดง หมู่ที่ 2 ตั้งแต่บริเวณสะพานข้างคลอง ร.1 ซ เจดีย์บูชา ถึงข้างที่ดินของนายมงคล สุทธิอาคาร ( (02 เม.ย. 61 | อ่าน 32 ครั้ง))
ราคากลางโครงการขยายถนน คสล.สายบ้านศาลาแดง หมู่ที่ 2 ตั้งแต่บริเวณสะพานข้างคลอง ร.1 ซ เจดีย์บูชา ถึงข้างที่ดินของนายมงคล สุทธิอาคาร ( (02 เม.ย. 61 | อ่าน 34 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน (TOR)โครงการขยายถนน คสล.สายบ้านศาลาแดง หมู่ที่ 2 ตั้งแต่บริเวณสะพานข้างคลอง ร.1 ซ เจดีย์บูชา ถึงข้างที่ดินของนายมงคล สุทธิอาคาร ( (02 เม.ย. 61 | อ่าน 37 ครั้ง))
ปร.4-5 โครงการขยายถนน คสล.สายบ้านศาลาแดง หมู่ 2 ตั้งแต่หน้าที่ดินนางเสนอ มาสุข ถึงสามแยกข้างที่ดินนายสำราญ น้อยทิม ( (02 เม.ย. 61 | อ่าน 33 ครั้ง))
ราคากลาง โครงการขยายถนน คสล.สายบ้านศาลาแดง หมู่ 2 ตั้งแต่หน้าที่ดินนางเสนอ มาสุข ถึงสามแยกข้างที่ดินนายสำราญ น้อยทิม ( (02 เม.ย. 61 | อ่าน 35 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการขยายถนน คสล.สายบ้านศาลาแดง หมู่ 2 ตั้งแต่หน้าที่ดินนางเสนอ มาสุข ถึงสามแยกข้างที่ดินนายสำราญ น้อยทิม ( (02 เม.ย. 61 | อ่าน 34 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านสามควายเผือก ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ( (02 เม.ย. 61 | อ่าน 30 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ เลขที่ 108-39-0012 (บริเวณบ้านนางอ้อย ฑีฆะพงษ์) ( (02 เม.ย. 61 | อ่าน 27 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (สารเคมีผลิตน้ำประปาผิวดิน) จำนวน 2 รายการ ( (02 เม.ย. 61 | อ่าน 21 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริการจัดหาเต็นท์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลสามควายเผือก จำนวน 10 หลัง ( (02 เม.ย. 61 | อ่าน 18 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561) ( (02 เม.ย. 61 | อ่าน 40 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 10 ดวง เพื่อใช้ในโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561) ( (02 เม.ย. 61 | อ่าน 21 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (สารเคมีผลิตน้ำประปาผิวดิน) ( (30 มี.ค. 61 | อ่าน 39 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดหาน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ( (30 มี.ค. 61 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 จำนวน 100 คน ( (27 มี.ค. 61 | อ่าน 44 ครั้ง))