นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 20/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 20738
Page Views 50827
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล)โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ประจำปี 2561 จำนวน 1 ผืน ( (09 มี.ค. 61 | อ่าน 43 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) จำนวน 10 ตัว ( (09 มี.ค. 61 | อ่าน 43 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการอบรมสร้างจิตสำนึก และให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (08 มี.ค. 61 | อ่าน 58 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จำนวน 1 เครื่อง ( (08 มี.ค. 61 | อ่าน 45 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) จำนวน 10ตัว ( (07 มี.ค. 61 | อ่าน 52 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เลื่อนบานกระจก) จำนวน 2 ตู้ ( (07 มี.ค. 61 | อ่าน 50 ครั้ง))
ประกาศผู้ัชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกหรือลูกรังสำหรับซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ ในตำบลสามควายเผือก ( (06 มี.ค. 61 | อ่าน 55 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ซ่อมและตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขพย 166 นครปฐม สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (06 มี.ค. 61 | อ่าน 58 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องประชาสัมพันธ์ สำหรับสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (06 มี.ค. 61 | อ่าน 93 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน ขพย 166 นครปฐม ( (06 มี.ค. 61 | อ่าน 47 ครั้ง))
ปร.4 ปร.5 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 1 บริเวณเลียบถนนสาย สามควายเผือก-บางพระ ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 54 ครั้ง))
แบบโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 1 บริเวณเลียบถนนสาย สามควายเผือก-บางพระ ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 55 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน (TOR)โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 1 บริเวณเลียบถนนสาย สามควายเผือก-บางพระ ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 55 ครั้ง))
ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 1 บริเวณเลียบถนนสาย สามควายเผือก-บางพระ ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 53 ครั้ง))
แบบโครงการงานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ภายในตำบลสามควายเผือก ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 52 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน(TOR)โครงการงานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ภายในตำบลสามควายเผือก ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 53 ครั้ง))
ปร.4-5โครงการงานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ภายในตำบลสามควายเผือก ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 48 ครั้ง))
ราคากลางโครงการงานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ภายในตำบลสามควายเผือก ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 49 ครั้ง))
แบบ ปร.4 ปร.5 โครงการลงหินคลุกหรือลูกรังสำหรับซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ ในตำบลสามควายเผือก ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 49 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน(TOR) โครงการลงหินคลุกหรือลูกรังสำหรับซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ ในตำบลสามควายเผือก ( (05 มี.ค. 61 | อ่าน 66 ครั้ง))