นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 20/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 20740
Page Views 50829
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แบบโครงการก่อสร้างประตูน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณลำรางสาธารณะ ( (20 มี.ค. 61 | อ่าน 29 ครั้ง))
แบบ ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างประตูน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณลำรางสาธารณะ ( (20 มี.ค. 61 | อ่าน 29 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณลำรางสาธารณะ ( (20 มี.ค. 61 | อ่าน 28 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน (TOR)โครงการก่อสร้างประตูน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณลำรางสาธารณะ ( (20 มี.ค. 61 | อ่าน 29 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 3 เลขที่ 108-39-0007 (บริเวณบ้านนายสมพงษ์ พวงศรีทอง) ( (19 มี.ค. 61 | อ่าน 29 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบประตูฟุตบอลเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ( (19 มี.ค. 61 | อ่าน 28 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการอบรมให้ความรู้และออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ( (19 มี.ค. 61 | อ่าน 35 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 4 เส้น และเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม จำนวน 2 เส้น ( (19 มี.ค. 61 | อ่าน 25 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 86-7361 นครปฐม ( (19 มี.ค. 61 | อ่าน 19 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาซ่อมแซมโกล์ฟุตบอล สำหรับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (16 มี.ค. 61 | อ่าน 34 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านสามควายเผือก ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ( (16 มี.ค. 61 | อ่าน 33 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จำนวน 1 ผืน ( (16 มี.ค. 61 | อ่าน 27 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านสระน้ำหวาน ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ( (15 มี.ค. 61 | อ่าน 35 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 1 เลขที่ 108-47-0029 (บริเวณที่ดินนางสาวสะท้อน มาสุข) ( (15 มี.ค. 61 | อ่าน 26 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้บานเลื่อนกระจก) จำนวน 2 ตู้ ( (13 มี.ค. 61 | อ่าน 45 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (13 มี.ค. 61 | อ่าน 46 ครั้ง))
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ัำเดิม หมู่ที่ 1 บริเวณเลียบถนนสายสามควายเผือก-บางพระ ตำบลสามควายเผือก ( (13 มี.ค. 61 | อ่าน 45 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ประจำปี 2561 ( (13 มี.ค. 61 | อ่าน 27 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม และหมายเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม ( (12 มี.ค. 61 | อ่าน 41 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำหรือซ่อมแซมถนนภายในตำบลสามควายเผือก ( (09 มี.ค. 61 | อ่าน 51 ครั้ง))