นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 20/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 35549
Page Views 87511
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ เลขที่ 108-40-0020 (บริเวณบ้านเผือกวิลเลจ) ( (26 เม.ย. 61 | อ่าน 19 ครั้ง))
ปร. ปร.5 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 จากบ่อพักบริเวณที่ดินนายเยื่อ อยู่สงค์ ถึงที่ดินของบ้านนางมาลี แก้วนุช ( (25 เม.ย. 61 | อ่าน 21 ครั้ง))
ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 จากบ่อพักบริเวณที่ดินนายเยื่อ อยู่สงค์ ถึงที่ดินของบ้านนางมาลี แก้วนุช ( (25 เม.ย. 61 | อ่าน 24 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 จากบ่อพักบริเวณที่ดินนายเยื่อ อยู่สงค์ ถึงที่ดินของบ้านนางมาลี แก้วนุช ( (25 เม.ย. 61 | อ่าน 22 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน (TOR)โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านรางฉิม ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ( (24 เม.ย. 61 | อ่าน 29 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านใกล้ตัวใกล้ใจ (สาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน) ประจำปี 2561 จำนวน 100 คน ( (24 เม.ย. 61 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านใกล้ตัวใกล้ใจ (สาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน) ประจำปี 2561 จำนวน 100 คน ( (24 เม.ย. 61 | อ่าน 12 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการเยี่ยมบ้านใกล้ตัวใกล้ใจ ประจำปี 2561 จำนวน 1 ผืน ( (23 เม.ย. 61 | อ่าน 19 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (20 เม.ย. 61 | อ่าน 90 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (20 เม.ย. 61 | อ่าน 25 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการเยี่ยมบ้านใกล้ตัวใกล้ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (20 เม.ย. 61 | อ่าน 11 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ( (19 เม.ย. 61 | อ่าน 19 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานปลัด จำนวน 2 เครื่อง ( (19 เม.ย. 61 | อ่าน 59 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน (TOR)จััดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (18 เม.ย. 61 | อ่าน 51 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (18 เม.ย. 61 | อ่าน 144 ครั้ง))
ปร.4 ปร.5 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังกรอง ระบบประปาผิวดิน จำนวน 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก หมู่ที่ 3 ( (10 เม.ย. 61 | อ่าน 22 ครั้ง))
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสนร้างถังกรอง ระบบประปาผิวดิน จำนวน 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก หมู่ที่ 3 ( (10 เม.ย. 61 | อ่าน 23 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน(TOR) โครงการจ้างเหมาก่อสนร้างถังกรอง ระบบประปาผิวดิน จำนวน 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก หมู่ที่ 3 ( (10 เม.ย. 61 | อ่าน 26 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างในโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ ( (10 เม.ย. 61 | อ่าน 23 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) ในโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ จำนวน 2 ผืน ( (09 เม.ย. 61 | อ่าน 26 ครั้ง))