นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 20/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 35555
Page Views 87517
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก ( (09 พ.ค. 61 | อ่าน 132 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังกรองระบบประปาผิวดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( (09 พ.ค. 61 | อ่าน 19 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก ( (09 พ.ค. 61 | อ่าน 95 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการวัยใสเข้าใจเอดส์และเพศศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (09 พ.ค. 61 | อ่าน 14 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ จำนวน 80 คน ( (08 พ.ค. 61 | อ่าน 20 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ( (08 พ.ค. 61 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการฝึกอบรมและหรือศึกษาดูงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ผืน ( (08 พ.ค. 61 | อ่าน 18 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ โดยจัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติกแบบมีฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร พร้อมพ่นตราหน่วยงาน และหมายเลขถังขยะมูลฝอย ( (07 พ.ค. 61 | อ่าน 21 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล) โครงการครอบครัวสัมพันธ์ จำนวน 1 ผืน ( (07 พ.ค. 61 | อ่าน 23 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( (04 พ.ค. 61 | อ่าน 31 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ )สำหรับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (04 พ.ค. 61 | อ่าน 40 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (04 พ.ค. 61 | อ่าน 21 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)ค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ถังขยะมูลฝอย) สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (04 พ.ค. 61 | อ่าน 43 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ/หรือผู้ดูแลคนพิการ ( (04 พ.ค. 61 | อ่าน 18 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ/หรือผู้ดูแลคนพิการ ( (04 พ.ค. 61 | อ่าน 17 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ/หรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ผืน ( (04 พ.ค. 61 | อ่าน 16 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (03 พ.ค. 61 | อ่าน 32 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน (TOR)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ/หรือผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( (02 พ.ค. 61 | อ่าน 20 ครั้ง))
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถังกรอง ระบบประปาผิวดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( (30 เม.ย. 61 | อ่าน 27 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (26 เม.ย. 61 | อ่าน 26 ครั้ง))