นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 20/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 20752
Page Views 50842
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2,500 ชุด ( (26 มี.ค. 61 | อ่าน 36 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "สามควายเผือกคัพ" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ( (23 มี.ค. 61 | อ่าน 68 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านรางมะเดื่อ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ( (23 มี.ค. 61 | อ่าน 29 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาจัดหาเต๊นท์ผ้าใบ จำนวน 10 หลัง เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (23 มี.ค. 61 | อ่าน 29 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 500 คน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (23 มี.ค. 61 | อ่าน 47 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 500 คน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (23 มี.ค. 61 | อ่าน 62 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล)เพื่อใช้สำหรับการประชุมประชาคมกับการรับฟังเจตนารมณ์ของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกเป็นเทศบาลเมืองสามควายเผือก ( (23 มี.ค. 61 | อ่าน 67 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล)เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( (23 มี.ค. 61 | อ่าน 83 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านสระน้ำหวาน ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ( (22 มี.ค. 61 | อ่าน 37 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 1 เลขที่ 108-47-0029 (บริเวณที่ดินนางสาวสะท้อน มาสุข) จำนวน 1 บ่อ ( (22 มี.ค. 61 | อ่าน 33 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล)โครงการอบรมให้ความรู้และออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 จำนวน 1 ผืน ( (22 มี.ค. 61 | อ่าน 32 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างประตูน้ำ คสล. หมู่ 8 บริเวณลำรางสาธารณะข้างที่ดินนายปลิว แจะจันทร์ ( (21 มี.ค. 61 | อ่าน 33 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างประตูน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณลำรางสาธารณะ ( (21 มี.ค. 61 | อ่าน 34 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 4,5 บ้านสามควายเผือก ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ( (21 มี.ค. 61 | อ่าน 29 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเป่าล้างบ่อ หมู่ที่ 4 เลขที่ 108-57-0042 (บริเวณบ้านนายสืบ ช้างเทศ) จำนวน 1 บ่อ และเป่าล้างบ่อ หมู่ที่ 5 เลขที่ 108-39-0011 (บริเวณบ้านนายนิวัฒน์ ไกรโรจน์) จำนวน 1 บ่อ ( (21 มี.ค. 61 | อ่าน 31 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน (TOR)โครงการก่อสร้างประตูน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บริเวณลำรางสาธารณะข้างที่ดินนายปลิว แจะจันทร์ ( (20 มี.ค. 61 | อ่าน 32 ครั้ง))
แบบโครงการก่อสร้างประตูน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บริเวณลำรางสาธารณะข้างที่ดินนายปลิว แจะจันทร์ ( (20 มี.ค. 61 | อ่าน 29 ครั้ง))
ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างประตูน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บริเวณลำรางสาธารณะข้างที่ดินนายปลิว แจะจันทร์ ( (20 มี.ค. 61 | อ่าน 29 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บริเวณลำรางสาธารณะข้างที่ดินนายปลิว แจะจันทร์ ( (20 มี.ค. 61 | อ่าน 32 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน (TOR)โครงการก่อสร้างประตูน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บริเวณลำรางสาธารณะข้างที่ดินนายปลิว แจะจันทร์ ( (20 มี.ค. 61 | อ่าน 33 ครั้ง))