นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 20/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 20751
Page Views 50840
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านสามควายเผือก ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ( (02 เม.ย. 61 | อ่าน 14 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ เลขที่ 108-39-0012 (บริเวณบ้านนางอ้อย ฑีฆะพงษ์) ( (02 เม.ย. 61 | อ่าน 15 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (สารเคมีผลิตน้ำประปาผิวดิน) จำนวน 2 รายการ ( (02 เม.ย. 61 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริการจัดหาเต็นท์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลสามควายเผือก จำนวน 10 หลัง ( (02 เม.ย. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561) ( (02 เม.ย. 61 | อ่าน 6 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 10 ดวง เพื่อใช้ในโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ (เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561) ( (02 เม.ย. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (สารเคมีผลิตน้ำประปาผิวดิน) ( (30 มี.ค. 61 | อ่าน 26 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดหาน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ( (30 มี.ค. 61 | อ่าน 6 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 จำนวน 100 คน ( (27 มี.ค. 61 | อ่าน 33 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 จำนวน 100 คน ( (27 มี.ค. 61 | อ่าน 32 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 จำนวน 6 รายการ ( (27 มี.ค. 61 | อ่าน 29 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก ( (27 มี.ค. 61 | อ่าน 31 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 ผืน ( (27 มี.ค. 61 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล)เพื่อใช้สำหรับการประชุมประชาคมกับการรับฟังเจตนารมณ์ของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกเป็นเทศบาลเมืองสามควายเผือก ( (27 มี.ค. 61 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ ( (27 มี.ค. 61 | อ่าน 14 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาติดตั้งเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ( (27 มี.ค. 61 | อ่าน 13 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาบริการเต็นท์ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 14 หลัง เป็นเวลา 4 วัน ( (27 มี.ค. 61 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 1 บริเวณเลียบถนนสายสามควายเผือก-บางพระ ( (26 มี.ค. 61 | อ่าน 30 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ( (26 มี.ค. 61 | อ่าน 30 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 6 เลขที่ 108-39-0013 (บริเวณที่ดินนายพร จงศร) จำนวน 1 บ่อ ( (26 มี.ค. 61 | อ่าน 28 ครั้ง))