นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 20/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 35567
Page Views 87529
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการวางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ 7 ( (25 พ.ค. 61 | อ่าน 19 ครั้ง))
ปร.4 ปร.5 โครงการวางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ 7 ( (25 พ.ค. 61 | อ่าน 15 ครั้ง))
ราคากลาง โครงการวางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ 7 ( (25 พ.ค. 61 | อ่าน 15 ครั้ง))
แบบ ปร.4 ปร.5 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 ( (25 พ.ค. 61 | อ่าน 14 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ี 5 ( (25 พ.ค. 61 | อ่าน 15 ครั้ง))
ราคากลาง โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 ( (25 พ.ค. 61 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (25 พ.ค. 61 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 389 นครปฐม จำนวน 18 รายการ ( (24 พ.ค. 61 | อ่าน 9 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขนง 55 นครปฐม จำนวน 1 คัน ( (24 พ.ค. 61 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการเยาวชนร่วมใจสืบสานพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) จำนวน 1 ผืน ( (24 พ.ค. 61 | อ่าน 6 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขนง 55 นครปฐม ( (24 พ.ค. 61 | อ่าน 15 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจธรรมะ ประจำปี 2561 ( (23 พ.ค. 61 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (21 พ.ค. 61 | อ่าน 18 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน (TOR)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ( (21 พ.ค. 61 | อ่าน 1 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 ( (15 พ.ค. 61 | อ่าน 42 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการวัยใสเข้าใจเอดส์และเพศศึกษา จำนวน 1 ผืน ( (15 พ.ค. 61 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก ( (11 พ.ค. 61 | อ่าน 13 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 3 รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (11 พ.ค. 61 | อ่าน 14 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)จัดซื้อวัสดุอื่นๆ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (10 พ.ค. 61 | อ่าน 43 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก ( (09 พ.ค. 61 | อ่าน 26 ครั้ง))