นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 21/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 36776
Page Views 90203
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 389 นครปฐม ( (19 ม.ค. 61 | อ่าน 67 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 389 นครปฐม ( (18 ม.ค. 61 | อ่าน 247 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก) ของกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง ( (18 ม.ค. 61 | อ่าน 327 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านรางฉิม ( (16 ม.ค. 61 | อ่าน 93 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 4 (บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสามควายเผือก) ( (16 ม.ค. 61 | อ่าน 65 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ( (16 ม.ค. 61 | อ่าน 174 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ( (16 ม.ค. 61 | อ่าน 69 ครั้ง))
ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาข้ามถนนสายสามควายเผือก-บางพระ นฐ.1023 บริเวณหน้าที่ดีนางบุญลือ สายรวมญาติ หมู่ที่ 1 ( (15 ม.ค. 61 | อ่าน 71 ครั้ง))
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 บริเวณข้างที่ดินนายปัญญา เจียวสามเนตร ( (15 ม.ค. 61 | อ่าน 62 ครั้ง))
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์สายหลังกรม 1 หมู่ที่ 5 ตำบลสามควายเผือก ( (15 ม.ค. 61 | อ่าน 64 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน TOR โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บริเวณข้างที่ดินของนายปัญญา เจียวสามเนตร ( (10 ม.ค. 61 | อ่าน 129 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน TOR โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายหลังกรม 1 หมู่ 5 ตำบลสามควายเผือก ( (10 ม.ค. 61 | อ่าน 78 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน TOR โครงการวางท่อเมนประปาข้ามถนนสายสามควายเผือก-บางพระ นฐ.1023 บริเวณหน้าที่ดินนางบุญลือ สายรวมญาติ หมู่ที่ 1 ( (10 ม.ค. 61 | อ่าน 89 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการจัดหาน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( (10 ม.ค. 61 | อ่าน 61 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการจัดหาเต็นท์สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 60 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาร้านตุ๊กตาระบายสีสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมหนูน้อยศิลปะโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 59 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงพร้อมจัดหาไมค์ลอยสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 61 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย(ไวนิล)เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 58 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านรางมะเดื่อ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 67 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 6 เลขที่ 108-60-0047 (บริเวณที่ดินนางจุ่น ศิริพิศ) ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 58 ครั้ง))