นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 22/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 26959
Page Views 66516
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาร้านตุ๊กตาระบายสีสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมหนูน้อยศิลปะโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 50 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงพร้อมจัดหาไมค์ลอยสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 52 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย(ไวนิล)เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 50 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านรางมะเดื่อ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 55 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 6 เลขที่ 108-60-0047 (บริเวณที่ดินนางจุ่น ศิริพิศ) ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 50 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดของขวัญสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 49 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( (08 ม.ค. 61 | อ่าน 70 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( (08 ม.ค. 61 | อ่าน 49 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยทำการจัดซื่้อแผ่นกระดานรองหลัง (Sping board) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ม.ค. 61 | อ่าน 58 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยจัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา อบต. จำนวน 30,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ม.ค. 61 | อ่าน 58 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ม.ค. 61 | อ่าน 52 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 41 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ม.ค. 61 | อ่าน 54 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ระยะเวลายื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 จำนวน 8 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ม.ค. 61 | อ่าน 51 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรือผลักดันน้ำ จำนวน 2 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ม.ค. 61 | อ่าน 60 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะมูลฝอยพลากสติก ขนาดปริมาตร 200 ลิตร พร้อมพ่นตรา อบต.และหมายเลขถัง จำนวน 40 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ม.ค. 61 | อ่าน 55 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ม.ค. 61 | อ่าน 57 ครั้ง))