นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 16/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 7129
Page Views 11243
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาข้ามถนนสายสามควายเผือก-บางพระ นฐ.1023 บริเวณหน้าที่ดีนางบุญลือ สายรวมญาติ หมู่ที่ 1 ( (15 ม.ค. 61 | อ่าน 7 ครั้ง))
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 บริเวณข้างที่ดินนายปัญญา เจียวสามเนตร ( (15 ม.ค. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์สายหลังกรม 1 หมู่ที่ 5 ตำบลสามควายเผือก ( (15 ม.ค. 61 | อ่าน 3 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน TOR โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บริเวณข้างที่ดินของนายปัญญา เจียวสามเนตร ( (10 ม.ค. 61 | อ่าน 8 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน TOR โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายหลังกรม 1 หมู่ 5 ตำบลสามควายเผือก ( (10 ม.ค. 61 | อ่าน 8 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน TOR โครงการวางท่อเมนประปาข้ามถนนสายสามควายเผือก-บางพระ นฐ.1023 บริเวณหน้าที่ดินนางบุญลือ สายรวมญาติ หมู่ที่ 1 ( (10 ม.ค. 61 | อ่าน 9 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการจัดหาน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( (10 ม.ค. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการจัดหาเต็นท์สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 7 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาร้านตุ๊กตาระบายสีสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมหนูน้อยศิลปะโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 4 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงพร้อมจัดหาไมค์ลอยสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย(ไวนิล)เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านรางมะเดื่อ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 6 เลขที่ 108-60-0047 (บริเวณที่ดินนางจุ่น ศิริพิศ) ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดของขวัญสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 1 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( (08 ม.ค. 61 | อ่าน 11 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ( (08 ม.ค. 61 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยทำการจัดซื่้อแผ่นกระดานรองหลัง (Sping board) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ม.ค. 61 | อ่าน 9 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยจัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา อบต. จำนวน 30,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ม.ค. 61 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ม.ค. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 41 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ม.ค. 61 | อ่าน 6 ครั้ง))