นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 23/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 14738
Page Views 32007
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านสระน้ำหวาน ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ( (22 มี.ค. 61 | อ่าน 6 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 1 เลขที่ 108-47-0029 (บริเวณที่ดินนางสาวสะท้อน มาสุข) จำนวน 1 บ่อ ( (22 มี.ค. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างประตูน้ำ คสล. หมู่ 8 บริเวณลำรางสาธารณะข้างที่ดินนายปลิว แจะจันทร์ ( (21 มี.ค. 61 | อ่าน 6 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างประตูน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณลำรางสาธารณะ ( (21 มี.ค. 61 | อ่าน 6 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 4,5 บ้านสามควายเผือก ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ( (21 มี.ค. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเป่าล้างบ่อ หมู่ที่ 4 เลขที่ 108-57-0042 (บริเวณบ้านนายสืบ ช้างเทศ) จำนวน 1 บ่อ และเป่าล้างบ่อ หมู่ที่ 5 เลขที่ 108-39-0011 (บริเวณบ้านนายนิวัฒน์ ไกรโรจน์) จำนวน 1 บ่อ ( (21 มี.ค. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน (TOR)โครงการก่อสร้างประตูน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บริเวณลำรางสาธารณะข้างที่ดินนายปลิว แจะจันทร์ ( (20 มี.ค. 61 | อ่าน 9 ครั้ง))
แบบโครงการก่อสร้างประตูน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บริเวณลำรางสาธารณะข้างที่ดินนายปลิว แจะจันทร์ ( (20 มี.ค. 61 | อ่าน 7 ครั้ง))
ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างประตูน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บริเวณลำรางสาธารณะข้างที่ดินนายปลิว แจะจันทร์ ( (20 มี.ค. 61 | อ่าน 7 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บริเวณลำรางสาธารณะข้างที่ดินนายปลิว แจะจันทร์ ( (20 มี.ค. 61 | อ่าน 7 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน (TOR)โครงการก่อสร้างประตูน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บริเวณลำรางสาธารณะข้างที่ดินนายปลิว แจะจันทร์ ( (20 มี.ค. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
แบบโครงการก่อสร้างประตูน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณลำรางสาธารณะ ( (20 มี.ค. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
แบบ ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างประตูน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณลำรางสาธารณะ ( (20 มี.ค. 61 | อ่าน 6 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณลำรางสาธารณะ ( (20 มี.ค. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน (TOR)โครงการก่อสร้างประตูน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณลำรางสาธารณะ ( (20 มี.ค. 61 | อ่าน 4 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 3 เลขที่ 108-39-0007 (บริเวณบ้านนายสมพงษ์ พวงศรีทอง) ( (19 มี.ค. 61 | อ่าน 6 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบประตูฟุตบอลเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ( (19 มี.ค. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการอบรมให้ความรู้และออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ( (19 มี.ค. 61 | อ่าน 4 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 4 เส้น และเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม จำนวน 2 เส้น ( (19 มี.ค. 61 | อ่าน 3 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาซ่อมแซมโกล์ฟุตบอล สำหรับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (16 มี.ค. 61 | อ่าน 11 ครั้ง))