นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 22/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 26954
Page Views 66511
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 ( (15 พ.ค. 61 | อ่าน 14 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการวัยใสเข้าใจเอดส์และเพศศึกษา จำนวน 1 ผืน ( (15 พ.ค. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก ( (11 พ.ค. 61 | อ่าน 4 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)จัดซื้อวัสดุอื่นๆ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (10 พ.ค. 61 | อ่าน 11 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก ( (09 พ.ค. 61 | อ่าน 12 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก ( (09 พ.ค. 61 | อ่าน 30 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังกรองระบบประปาผิวดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( (09 พ.ค. 61 | อ่าน 9 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก ( (09 พ.ค. 61 | อ่าน 17 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการวัยใสเข้าใจเอดส์และเพศศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (09 พ.ค. 61 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ จำนวน 80 คน ( (08 พ.ค. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ( (08 พ.ค. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการฝึกอบรมและหรือศึกษาดูงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ผืน ( (08 พ.ค. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ โดยจัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติกแบบมีฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร พร้อมพ่นตราหน่วยงาน และหมายเลขถังขยะมูลฝอย ( (07 พ.ค. 61 | อ่าน 9 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล) โครงการครอบครัวสัมพันธ์ จำนวน 1 ผืน ( (07 พ.ค. 61 | อ่าน 7 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( (04 พ.ค. 61 | อ่าน 12 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ )สำหรับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (04 พ.ค. 61 | อ่าน 20 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (04 พ.ค. 61 | อ่าน 9 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)ค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ถังขยะมูลฝอย) สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (04 พ.ค. 61 | อ่าน 18 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ/หรือผู้ดูแลคนพิการ ( (04 พ.ค. 61 | อ่าน 7 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ/หรือผู้ดูแลคนพิการ ( (04 พ.ค. 61 | อ่าน 8 ครั้ง))