นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 17/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 44575
Page Views 104037
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ วีระวัฒน์ ถึงคลอง ร.1 ซ.เจดีย์บูชา หมู่ที่ 3 ( (16 ก.ค. 61 | อ่าน 2 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ วีระวัฒน์ ถึงคลอง ร.1 ซ.เจดีย์บูชา หมู่ที่ 3 ( (16 ก.ค. 61 | อ่าน 4 ครั้ง))
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตั้งแต่หน้าที่ดินบ้านนางสวง รูปเพรียว ถึงบ้านนางอำไพ สามเกษร ( (13 ก.ค. 61 | อ่าน 6 ครั้ง))
แบบโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตั้งแต่หน้าที่ดินบ้านนางสวง รูปเพรียว ถึงบ้านนางอำไพ สามเกษร ( (13 ก.ค. 61 | อ่าน 6 ครั้ง))
แบบ ปร.4 ปร.5 โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตั้งแต่หน้าที่ดินบ้านนางสวง รูปเพรียว ถึงบ้านนางอำไพ สามเกษร ( (13 ก.ค. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
แบบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ วีระวัฒน์ ถึง คลอง ร.1 ซ.เจดีย์บูชา หมู่ที่ 3 ( (13 ก.ค. 61 | อ่าน 5 ครั้ง))
แบบ ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ วีระวัฒน์ ถึง คลอง ร.1 ซ.เจดีย์บูชา หมู่ที่ 3 ( (13 ก.ค. 61 | อ่าน 6 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ วีระวัฒน์ ถึง คลอง ร.1 ซ.เจดีย์บูชา หมู่ที่ 3 ( (13 ก.ค. 61 | อ่าน 4 ครั้ง))
TOR (ร่างขอบเขตงาน)โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1 ตั้งแต่หน้าที่ดินบ้านนางสวง รูปเพรียว ถึงบ้าน นางอำไพ สามเกสร ( (12 ก.ค. 61 | อ่าน 11 ครั้ง))
TOR (ร่างขอบเขตงาน)โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้าน ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ วีระวัฒน์ ถึงคลอง ร.1 ซ.เจดีย์บูชา ( (12 ก.ค. 61 | อ่าน 7 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 3 รายการ ( (02 ก.ค. 61 | อ่าน 16 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีงบประมาณ 2561 ( (27 มิ.ย. 61 | อ่าน 27 ครั้ง))
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการพัฒนาระบบกู้ชีพกู้ภัยตำบลสามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( (25 มิ.ย. 61 | อ่าน 14 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล)พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ผืน ( (20 มิ.ย. 61 | อ่าน 14 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (18 มิ.ย. 61 | อ่าน 13 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Tk-6329 จำนวน 1 หลอด สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (14 มิ.ย. 61 | อ่าน 12 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK-6329 จำนวน 1 หลอด สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (14 มิ.ย. 61 | อ่าน 15 ครั้ง))
ร่างขอบเขตงาน (TOR)จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK-6329 (4002i) จำนวน 1 รายการ สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (13 มิ.ย. 61 | อ่าน 28 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร(TK-6329) จำนวน 1 หลอด สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (13 มิ.ย. 61 | อ่าน 20 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร(TK-6329) จำนวน 1 หลอด สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ( (12 มิ.ย. 61 | อ่าน 20 ครั้ง))