นายวีรยุทธ รัตนากรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2017
ปรับปรุง 17/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 44561
Page Views 104023
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
                   องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จัดตั้งเมื่อ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล   ลำดับที่ 461   ลงวันที่ 19  มกราคม  พ.ศ.2539  มีเนื้อที่ความรับผิดชอบ จำนวน  9,201  ไร่  หรือคิดเป็นพื้นที่  14.72  ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองนครปฐม  ระยะทางจากตำบล สามควายเผือกถึงอำเภอเมืองนครปฐม  เป็นระยะทางประมาณ  4  กิโลเมตร ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้ คือ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งน้อย  อำเภอเมืองนครปฐม ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลแหลมบัวและตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลทุ่งน้อย  อำเภอเมืองนครปฐม