ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง รับบัตร 2 ใบ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

 

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

เนื่องด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนสภาพอากาศที่ก่อให้เกิดพายุฤดูร้อน โดยในช่วงวันที่๑ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง รวมถึงฟ้าผ่า หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ตรวจสอบสิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหาย หากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติสามารถแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์สายด่วน ๑๗๘๔ หรือแจ้งผ่านไลน์ ปภ.รับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔ โดยการเพิ่มเพื่อน Line ID @ ๑๗๘๔ DDPM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

เทศบาลเมืองสามควายเผือก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับที่พักอาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงและระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบ

ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

พร้อมใจไปเลือกตั้ง รับบัตร 2 ใบ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
ร่วมรายการโดย : พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
#เลือกตั้งเทศบาล​​​
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง​​​
#สำนักประชาสัมพันธ์กกต​

เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขอประชาสัมพันธ์จุดให้บริการในจังหวัดนครปฐม และขอแจ้งรายชื่อกลุ่มเปราะบางจากฐานข้อมูลที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าถึงสิทธิ์โครงการเราชนะในพื้นที่จังหวัดนครปฐม