ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุข จำนวน 19 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุข จำนวน 19 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายล้วน รุ่งสุวรรณศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายล้วน รุ่งสุวรรณศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กองสาธารณสุข จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กองสาธารณสุข จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุข จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุข จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) ขนาด 100 ลิตร จำนวน 50 ใบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) ขนาด 100 ลิตร จำนวน 50 ใบ