กิจกรรม

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เทศบาลเมืองสามควายเผือก
 

 

 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก ครั้งแรก

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก ครั้งแรก  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (กลุ่มภาคกลาง)

เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2564  เทศบาลเมืองสามควายเผือกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (กลุ่มภาคกลาง)  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ป.ป.ช.    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าใจถึงหลักการและความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ    ณ  โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล  จังหวัดนนทบุรี  กลุ่มเป้าหมายคือ อปท. จำนวน  115 แห่ง

การอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐมจัดโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที 30 มีนาคม 2564  ณ  ห้องประชุมมรกต  โรงแรมสวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

การประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1

เทศบาลเมืองสามควายเผือกจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่ 1 (สระตาเหม็น) ในการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1

doc06085920210308155347

 

การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID -19 ในสถานประกอบการ

เมื่อวันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลเมืองสามควายเผือก ได้ลงพื้นที่ เน้นย้ำมาตรการ การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID -19 ในสถานประกอบการ ร้านเสริมสวย ร้านตัดเเต่งขนสุนัข ร้านรับสักผิวหนัง เป็นต้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เทศบาลเมืองสามควายเผือกเข้ารับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ กล่าวถวายราชสดุดี และเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ณ อาคารปฐมสัมมาหาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

(ขอบคุณภาพจากเทศบาลเมืองไร่ขิง)

โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม. จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อสามารถลดภาระด้านการจัดหาน้ำ เรียนรู้แนวทางในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ประหยัดและถูกวิธี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562