ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก

115 หมู่ที่ 4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-305971-2 โทรสาร 034-305971-2 ต่อ 4

E-mail saraban_04730111@dla.go.th

www.samkwaipuak.go.th