ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก

115 หมู่ที่ 4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-305971-2 โทรสาร 034-305971-2 ต่อ 4

E-mail 3kwaipuak@gmail.com

www.samkwaipuak.go.th