การขอรับบริการ E-Service

ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการเรื่องต่างๆ ผ่านทางเว็บไซด์เทศบาลเมืองสามควายเผือก โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องแล้วจะติดต่อกลับทันที