ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 3 รายการ