เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกได้เชิญกรมชลประทาน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองชลประทาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกได้เชิญกรมชลประทาน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองชลประทาน 10 ขวา 5 ซ้าย ม.3 และ ม.7 มาเจรจาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันในการขอใช้พื้นที่ของชลประทาน