การซ่อมแซมถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. สายหลังกรม 1 หมู่ 5 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร

การซ่อมแซมถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์. สายหลังกรม 1  หมู่  5   ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  520  ตารางเมตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น