องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกร่วมกับผู้นำฝ่ายปกครองตำบลสามควายเผือก ตำบลธรรมศาลา ตำบลพระประโทน จัดทำโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกร่วมกับผู้นำฝ่ายปกครองตำบลสามควายเผือก ตำบลธรรมศาลา ตำบลพระประโทน จัดทำโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ