ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องดูดฝุ่น) สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องดูดฝุ่น) สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง