ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบ่อประปาบาดาล (บริเวณบ้านนายบุญเลิศ บุญโสด) หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบ่อประปาบาดาล (บริเวณบ้านนายบุญเลิศ บุญโสด) หมู่ที่ 2