ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งดาวน์โหลดแอพพลิเคชันตาสัปปะรด

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งดาวน์โหลดแอพพลิเคชันตาสัปปะรด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นตาสับปะรด เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริตเลือกตั้งโดยสามารถรายงานสถานการณ์ทั่วไป และแจ้งข่าวทุจริตการเลือกตั้งเมื่อพบเห็นการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ในรูปแบบข้อความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นตาสับปะรด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่านเว็บไซต์สำนักงาน กกต. www.ect.go.th หรือ App Store และ Google Play รองรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป และ iOS เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป