เทศบาลเมืองสามควายเผือกร่วมกับมณฑลทหารบกที่11 ทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองชลประทาน 10ขวา5ซ้าย

เทศบาลเมืองสามควายเผือกร่วมกับมณฑลทหารบกที่11 ทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองชลประทาน 10ขวา5ซ้าย นำโดย พ.ท.คชธร สาลีทอง ผู้บังคับกองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 11 ร.ท.เลิศวุฒิ วรประยูร จิตอาสาพระราชทาน 904 รหัส 1-2ก043 ภาค 1 รุ่น 2/65 จ.ส.อ.กฤตภัค ปทุมารักษ์ จิตอาสาพระราชทาน ผู้ประสานงาน และ นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก