ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองสามควายเผือก (ขนาด 1.2*2.5 เมตร พร้อมเจาะตาไก่) จำนวน 1 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองสามควายเผือก (ขนาด 1.2*2.5 เมตร พร้อมเจาะตาไก่) จำนวน 1 ผืน