โครงการอบรมรณรงค์การติดตั้งถังดักไขมัน ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือกนำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี และ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมรณรงค์การติดตั้งถังดักไขมัน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสามควายเผือก