ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้ที่มีพาวะพึ่งพิง ในตำบลสามควายเผือก

เทศบาลเมืองสามควายเผือกนำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รพ. สต.ตำบลสามควายเผือก อสม.ตำบลสามควายเผือก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้ที่มีพาวะพึ่งพิง ในตำบลสามควายเผือก