ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ขนาด 1.2*2.4 เมตร พร้อมเจาะตาไก่ จำนวน 1 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ขนาด 1.2*2.4 เมตร พร้อมเจาะตาไก่ จำนวน 1 ผืน