ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขนาด 1.2*3.0 เมตร จำนวน 1 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขนาด 1.2*3.0 เมตร จำนวน 1 ผืน