ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน ขนย 166 นครปฐม และ 1กฎ 5766 นครปฐม จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน ขนย 166 นครปฐม และ 1กฎ 5766 นครปฐม จำนวน 8 รายการ