ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำลอดใต้ถนน บริเวณที่ดินนายกมล ศรีอินทร์สุทธิ์ หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำลอดใต้ถนน บริเวณที่ดินนายกมล ศรีอินทร์สุทธิ์ หมู่ที่ 2