ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการแม่ลูกผูกใจสร้างสายใยรัก (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2565 (ขนาด 1.20*2.50 เมตร พร้อมเจาะตาไก่, ฝังเชือก) จำนวน 1 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการแม่ลูกผูกใจสร้างสายใยรัก (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2565 (ขนาด 1.20*2.50 เมตร พร้อมเจาะตาไก่, ฝังเชือก) จำนวน 1 ผืน