ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบ่อประปาบาดาล บริเวณบ้านนายบุญเลิศ บุญโสด หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบ่อประปาบาดาล บริเวณบ้านนายบุญเลิศ บุญโสด หมู่ที่ 2