กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐมแจ้งหนังสือให้เทศบาลเมืองสามควายเผือกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในระหว่างวันที่ 9-14 กรกฎาคม 2565

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐมแจ้งหนังสือให้เทศบาลเมืองสามควายเผือกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในระหว่างวันที่ 9-14 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองสามควายเผือกจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำและข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน